در زمانه سوگ

همه می دانستند فرشته مرگ رحم ندارد، از جنس درد و دهشت و داغ است؛ تلخ تر از حقیقت، مهلک تر از ضربۀ تبر، مهیب تر از تاریکی. شتر بی مهاری ست که اگر به بهانه ای کینۀ کسی را به دل گیرد خودش را می رساند دم در خانه اش می خوابد تا سوارش کند ببرد به دیار بی برگشت.

وقتی که مرگ آخرالدواست

سمفونی مرگ عباس معروفی

عباس معروفی یک نویسنده واقعی بود

زنده‌یاد عباس معروفی، بعد از ٢ سال تحمل رنج بیماری، پنجشنبه ١٠ شهریورماه در آلمان، دیده از جهان فروبست.

«همه اشک‌‌هایم مال تو»

دیشب باز روباه اگزوپری آمده بود پشت در خانه هدایت. در تاریکی از پشت ویترین دیدمش. براش نان بردم، بعد به آسمان نگاه کردم و برای پسرک دست تکان دادم

عباس معروفی و موج‌آفرینی در ادبیات ایران

در سال ١٣۶٨ وقتی کتابی به نام«سمفونی مردگان» منتشر شد، موج بزرگی در ادبیات ایران به‌وقوع پیوست

مردی از تبار زندگان

عباس معروفی، مهر و نشان دهه‌ای سرشار از نبوغ، خلاقیت و رهایی فکری و فرهنگی را بر قلم و ذهنش ثبت کرده بود.

عباس نرفته بود که بماند….

عباس نرفته بود که برود، آن هم اینطور غریبانه و جانسوز.

ما سیاستمدار نیستیم

گفت و گوی منتشر نشده با عباس معروفی

بهاره فریس آبادی

بهاره فریس آبادی نقاش، شاعر و مترجم متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ در تهران است.

محمداسماعیل حاجی‌علیان

محمد اسماعیل حاجی علیان، نویسنده و استاد دانشگاه، متولد ۱۳۵۹ سنگسر است.بالغ بر صد داستان کوتاه نوشته که بیشترشان در جشنواره های ادبی حائز رتبه و مقام شده اند.

مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان فارغ التحصیل در رشته زبانشناسی همگانی، از سال ۱۳۶۹ به طور حرفه ای و منحصرا برای کودکان و نوجوانان به تالیف و ترجمه اشتغال داشته است.

پریناز موسوی

پریناز موسوی متولد ۱۳۶۲ داستان نویس است.

تکتم توسلی

تکتم توسلی متولد ۱۳۵۷ نویسنده رمان و داستان فارسی است.