تکتم توسلی

تکتم توسلی متولد ۱۳۵۷ نویسنده رمان و داستان فارسی است.