فرزانه مهری

فرزانه مهری مترجم ادبیات کودک و نوجوان و مجسمه ساز است.